Indflytning

Sådan gør du, når du overdrager din bolig til lejer.

Læs her, hvordan du som udlejer bedst muligt sikrer en god overdragelse af lejemålet til din lejer.

Formålet med den gode indflytning

Formålet med en god overdragelse eller indflytning er, at:

 • du og din lejer får dokumenteret boligens stand, så I kan bedømme, om den bliver afleveret i samme stand ved fraflytning
 • din lejer får en god oplevelse med at flytte ind i din bolig
 • du og din lejer aflæser forbrugsmålere, så I er enige om din lejers andel af forbruget
 • din lejer forstår, hvordan han betjener og vedligeholder boligen
lejeloven indflytning

Disse dokumenter skal I bruge ved indflytning

Før din lejer flytter ind skal din lejer have skrevet under på en lejekontrakt. Hvis din lejer flytter ind og undlader at underskrive lejekontrakten, så gælder lejelovens almindelige regler. Du risikerer ikke at kunne komme af med din lejer igen!!
Derfor er det så vigtigt med en god og underskrevet lejekontrakt inden din lejer flytter ind.

Du og din lejer skal udfylde en række dokumenter i forbindelse med indflytningen:

 • Indflytningsrapport samt billeder som visuel dokumentation
 • Inventarliste, hvis der hører inventar med i lejemålet
 • Opgørelse over forbrugsmålere
 • Mangelliste

Det skal I gøre ved indflytning

Indflytningen kan inddeles i tre overordnede trin med hver deres underpunkter:

 1. Forbered indflytning
  1. opsig abonnementer
  2. meld flytning af adresse til folkeregisteret
  3. klargør ejendommen
  4. tag billeder af ejendommen
  5. aftal tid for indflytning
 2. Gennemfør indflytning – selve overdragelsen
  1. dokumenter boligens stand
  2. lav eventuel inventarliste
  3. aflæs forbrugsmålere
  4. udveksl personoplysninger
  5. underskriv rapporter
  6. Overdrag nøgler
  7. Lær din lejer boligens tekniske installationer
  8. Lær din lejer at vedligeholde ejendommen
 3. Følg op efter indflytningen
  1. Meddel aflæsninger af el, vand og varme
  2. Din lejer skal sende mangellisten inden for 14 dage

De enkelte trin er beskrevet nærmere nedenfor.

Forbered indflytning - ryd op og opsig dine abonnementer i tide

Når du som udlejer har fundet en lejer til din bolig, og I har underskrevet lejekontrakten, så skal du som regel allerede begynde at forberede indflytningen.

Opsig abonnementer

Ofte har du som udlejer en række abonnementer, som knytter sig til din bolig. Overvej hvilke abonnementer, din lejer kan overtage – fx alarmsystem, internet og tv pakke.
Aftal i god tid før indflytning, hvilke abonnementer din lejer vil overtage. Der kan være lang opsigelsestid, fx på kabeltv. Det er dig som udlejer, der skal give besked til serviceudbyderne ved opsigelse.

Meld flytning af adresse til folkeregisteret

Hvis du selv har boet i boligen, inden lejer flytter ind, så skal du ændre din adresse i folkeregisteret. Det kan du gøre i forvejen. Så hvorfor ikke gøre det samtidig med, at du opsiger dine abonnementer?

Klargør hele ejendommen

Ved indflytning skal du og din lejer vurdere boligens og grundens stand, så I ved i hvilken stand ejendommen skal leveres tilbage ved fraflytning. Sørg derfor for at rengøre boligen – husk steder som køleskab og ovn. Sørg også for, at haven er fri for ukrudt, at græsset er nyslået, og eventuelt at hækken er klippet. Udover, at du sikkert gerne vil have, at lejer afleverer ejendommen i pæn stand, så signalerer du også, at du sætter pris på din ejendom, og at du forventer, at din lejer behandler den pænt.

Tag billeder af ejendommen

Når alting står pænt og ryddet, er det en god idé at tage billeder af husets eller lejlighedens stand inden indflytning. Så kan du i ro og mag finde de vigtige detaljer. Når du kommer ind i et rum, så start med at tage et billede af rummet generelt. Tag derefter billeder af skader og mangler i rummet. For en ældre bolig kan det ende med at blive op til 5-10 billeder pr rum. Tag også billeder af haven samt eventuel inventar, som indgår i lejemålet.

Aftal tid for indflytning

Aftal tid for selve indflytningen med din lejer. Indflytning skal ske på ejendommen.

Gennemfør indflytning - dokumentér for at sikre dig

Dagen er kommet, hvor din lejer skal flytte ind (og din lejekontrakt er naturligvis på plads). Du og din lejer mødes på ejendommen. Med dig har du:

 • Kamera til visuel dokumentation af ejendommens stand
 • Indflytningsrapport klar til at blive udfyldt
 • Opgørelse over forbrugsmålere
 • Eventuelle special-rengøringsmidler eller andet til lejeren

Dokumentér boligens stand

Gå rundt i boligen og noter standen. Det behøver ikke være ned til mindste detalje, hvis ikke huset eller lejligheden er nyistandsat. Skriv i generelle vendinger ud for hvert enkelt rum. fx “gulvene er slidte i stuen, væggene er pæne, men med større skade på terassedøren”. Tag billeder af det, som I noterer, som visuel dokumentation.

Lav eventuel inventarliste

Overtager lejer inventar, så skriv en inventarliste. Her skriver du, hvilket inventar – borde, stole, skabe osv. – der følger med i lejemålet. Skriv også eventuelle kommentarer til stand af inventaret. Husk igen at tage billeder som dokumentation.

Aflæs forbrugsmålere

Aflæs målere for vand, varme samt el og dokumenter værdierne i opgørelsen over forbrugsmålere. Har du fjernvarme, så husk at trykke tre gange på måleren, så I aflæser alle tre tal. Når I læser vand af, så dokumenter også vandmålernummeret, der står på selve kransen på måleren. Vandværket skal som oftest bruge nummeret, når man oplyser værdierne.

Udveksl personoplysninger

Skriv din nye adresse og telefonnummer til lejer. Du skal også have alle lejers kontaktinfo. Du skal endvidere bruge lejers tidligere adresse og cpr-nr, når du giver besked til forsyningsselskaberne.

Underskriv rapporter

Når I har udfyldt indflytningsrapporten, eventuel inventarliste og opgørelsen for forbrugsmålere, så skriver I dato for, hvornår indflytningen er fundet sted og skriver begge under på alle dokumenterne. Det er godt med underskrifter som en ekstra garanti for og dokumentation af, at I er enige om det, der står i rapporterne.

Overdrag nøgler

Din lejer skal naturligvis have nøgler til alle de dele af boligen, som indgår i lejemålet. Husk nøgler til postkasse, skur, kælderrum osv. Et par eksemplarer af hver nøgle.

Lær din lejer boligens tekniske installationer

Både du og din lejer er interesseret i, at han kan finde ud af at betjene boligen rigtigt. Derfor er det en god idé at afsætte tid til at sætte ham ind i, hvordan han betjener de tekniske installationer , der skal til. Vis hvor stophanen sidder i forbindelse med eventuel vandskade. Hvis ejendommen har noget udstyr, som lejeren måske skal betjene, så lær ham hvordan. Det kan fx være et specielt kornfyr.

Lær din lejer at vedligeholde ejendommen

Nogle gange kan du som udlejer have særlige krav til, hvordan din lejer skal vedligeholde boligen – fx hvis du bruger specielle bordpladeolier, gulvsæber eller lignende. Skriv eventuelt en liste ned med mærker på produkter samt hvor ofte, din lejer skal gøre hvad. Det er selvfølgelig nemmere for din lejer, hvis du har nogle af produkterne hjemme og klar til ham. Til glæde for ham, dit forhold til din lejer og din bolig.

Følg op efter indflytningen

Når din lejer er flyttet ind, så har I lige et par opgaver mere, inden du og din lejer kan læne jer tilbage og vænne jer til den nye situation.

Giv besked om aflæsninger af el, vand og varme

Inden for en uge efter din lejer er flyttet officielt ind, skal du give forsyningsselskaberne besked om de aflæste værdier for el, vand og varme, som de står på indflytningsrapporten. Du skal have lejers navn, tidligere adresse og cpr-nummer klar, da forsyningsselskaberne skal bruge informationerne.

Din lejer skal sende mangellisten inden for 14 dage

Fra den officielle dato for indflytning, som står på indflytningsrapporten, har lejer 14 dage til at udfylde og sende en mangelliste. Mangellisten er en liste af mangler og fejl på boligen, som ikke er kommet med i indflytningsrapporten. Det er helt naturligt, hvis du og lejer ikke har opdaget alle fejl ved indflytning. Som regel vil de dukke op, når lejeren tager boligen i brug. Tag det ikke som en negativ tilkendegivelse. Det er naturligvis lejers ret. Faktisk kan du se det som et tegn på, at lejer har forstået, at han hæfter for fejl og mangler, når han flytter. Og igen, jo mere der er skrevet ned, jo nemmere bliver det ved fraflytning. Igen er billeder gode som visuel dokumentation. Vi er i det 21. århundrede, så lejer sender selvfølgelig mangellisten pr email.