Fraflytning ved tidsbegrænset lejemål

Sådan gør du som udlejer!

Skal din lejer snart flytte ud af din bolig? Har du eller din lejer valgt at opsige lejemål? Er lejekontrakten for tidsbegrænset udlejning ved at udløbe? Så har vi et par gode råd til dig, så din lejers fraflytning kan blive en god oplevelse for begge parter.
Vi anbefaler, at du tager kontakt til din lejer ad tre omgange:
  1. Påmind lejer om lejekontraktens udløb – 2 måneder før fraflytning
  2. Dan jer et overblik over lejemålet – 1 måned før fraflytning
  3. Overdrag boligen – på dagen for fraflytning

Herunder beskriver vi nærmere, hvad du bør gøre for hver omgang.

lejeloven indflytning

1. Påmind lejer om lejekontraktens udløb – 2 måneder før fraflytning

Cirka to måneder før fraflytning, anbefaler vi, at du kontakter din lejer. Du skal sikre dig, at din lejer ikke har glemt, at han eller hun snart skal fraflytte din bolig. Lige så vigtigt er det, at I får aftalt et møde, hvor I kan danne jer et overblik over lejemålet. Mødet kan du læse mere om nedenfor. Vi anbefaler, at du forsøger at have en behagelig omgang med din lejer. Spørg eventuelt ind til, om han eller hun har været tilfreds med at bo i din bolig og hvad han eller hun har tænkt sig fremover. Har du været tilfreds med din lejer, så tilbyd, at du lægger et godt ord ind for ham eller hende. Et godt forhold mellem dig og din lejer kan redde jer begge for en masse bøvl.

2. Dan jer et overblik over lejemålet – 1 måned før fraflytning

Vi anbefaler, at du mødes med lejer i lejemålet cirka en måned før fraflytning. Formålet er, at særligt du får dannet dig et overblik over lejemålet. Du og din lejer skal begynde at opbygge fælles forventninger til krævet istandsættelse ved fraflytning. På mødet har I også mulighed for at indgå eventuelle aftaler, som tjener jeres begges interesse. Fx kan der stå i lejekontrakten, at gulvene skal være slebet ved fraflytning. Hvis gulvene ser fine ud, kan I jo aftale, at de ikke slibes. Lejer kan sandsynligvis tilbyde en modydelse. Forbered dig inden mødet ved at læse op på lejekontrakt, indflytningsrapport med eventuelt tilhørende billeder og mangelliste – det er godt lige at være et skridt foran.

Skal du bruge en lejekontrakt?

Få en sikker lejekontrakt klar til underskrift allerede i morgen.

3. Overdrag boligen – på dagen for fraflytning

Dette møde har til formål, at din lejer overdrager boligen i den i lejekontrakten aftalte stand. Du og lejer skal blive enige om, hvorvidt boligen er tilfredsstillende rengjort, om haven er i aftalt stand, samt hvad der skal istandsættes ved fraflytning. Alle resultater af gennemgangen af lejemålet dokumenteres i en fraflytningsrapport.
Det er vigtigt at møde velforberedt op til dette møde. Med dig har du lejekontrakten, indflytningsrapport, billeder og lejers mangelliste. Der kan være mange penge på spil, og du og lejer vil ofte have modsatrettede interesser. Du vil sætte pris på at have dokumentationen i orden og underskrevet fra indflytningen. Det er vejen til at bringe objektivitet ind i processen, så krav til istandsættelse ved fraflytning ikke bare bliver en interessekonflikt mellem dig og lejer.
Du og lejer gennemgår boligen med eventuel have fra ende til anden. I vurderer standen i forhold til indflytningsrapporten med tilhørende billeder og mangellisten. Hvis der er kommet ekstra mangler, skal I vurdere, om de skyldes slitage eller manglende vedligehold. Du noterer resultaterne i fraflytningsrapporten.
Er der mangler, som lejer skal betale for at få udbedret, så anbefaler vi, at du og lejer begge indhenter tilbud. Vælg billigste tilbud. Nogle gange vil udbedring af mangler forbedre lejemålet i forhold til standen, da lejer flyttede ind. I de tilfælde kan du og lejer mødes i porten med betalingen. Ellers betaler lejeren for istandsættelse ved fraflytning via sit depositum lejeloven. Du har 14 dage til at informere lejer om, hvilken istandsættelse han skal betale for. Du beholder hele depositum, indtil du kender omkostningerne for istandsættelse. Sædvanligvis har du én til halvanden måned til at tilbagebetale restdepositum. Hvis ikke lejer skal betale for istandsættelse, så har du 2-3 uger til at betale depositum tilbage.
Mangelfuld rengøring behandles som øvrige mangler.
Nu skal målerne aflæses for el, vand og varme og dokumenteres i fraflytningsrapporten. Hvis lejer har indbetalt varme/vand som acconto, og er lejemålet en lejlighed, så tilkaldes eksempelvis Clorius til at aflæse målerne. Alternativt kan I selv aflæse og regne jer frem til de forventede værdier. Er lejemålet et hus, så aflæser I målere og du sender tallene til de aktuelle forsyningsselskaber eksempelvis lokalt vandværk, DONG og HNG.
Husk at notere din lejers kontonummer, så du kan indsætte overskydende depositum ved fraflytning. Du skal desuden notere din lejers nye adresse. Udover, at den kan være rar for dig at kende, så skal forsyningsselskaberne bruge den.

Skal du udleje din bolig?

Læs mere om, hvordan vi hjælper dig til nem, hurtig og sikker udlejning.